Jdi na obsah Jdi na menu
 

Provozní řád výcvikových areálů PSÍ ŠKOLA VÁŠ PES

provozovatel Ml.Boleslav: Iveta Sadílková IČO: 86953303

provozovatel Liberec,: Ludmila Nosálková IČO: 74153374

Provozní řád platný od 1. 1.2020

Vážení klienti, abychom mohli zajistit bezproblémové služby je nutné zajistit dobrou organizační strukturu. Z tohoto důvodu Vás prosíme o registraci na našem rezervačním systému https://www.supersaas.cz/schedule/psi_skola_Vas_pes/  a přihlašování na kurzy prostřednictvím tohoto odkazu.  Využíváním našich služeb souhlasíte s tímto provozním řádem, v případě nesouhlasu není možné účastnit se jakýchkoli našich akcí. Tento provozní řád určuje podmínky pro návštěvníky výcvikového areálu.

Tento provozní řád je taktéž platný pro akce vedené pod psí školou Váš pes a výcvik vedený instruktory psí školy Váš pes na externích cvičištích

Výcvikový areál PSÍ ŠKOLA VÁŠ PES – dále jen ,,výcvikový areál“


 

Každý návštěvník:

 • Respektuje pokyny organizátorů výcviků.
 • Zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními účastníky výcviku.
 • Plně zodpovídá za svého psa.
 • Je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.
 • Neničí ani nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky vč. označování močí.
 • Dbá, aby nedocházelo k ničení povrchu cvičební plochy (nevhodná obuv, hrabání děr psem apod.).
 • Uklízí hračky a aporty po svém psovi.
 • Respektuje majetek cizích osob a nevstupuje na soukromé, označené pozemky.
 • V případě způsobené škody na majetku nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou.
 • Zodpovídá za zdravotní stav svého psa a nepřetěžuje ho. Zajišťuje pravidelné očkování psa. V případě, že jde o první návštěvu areálu, je očkovací průkaz vstupní podmínkou. Bez průkazu může být pes ze cvičení vyloučen.
 • Vybavení výcvikového areálu využívá jen dle pokynů instruktora, samostatně nevyužívá kynologických překážek. Všechno vybavení slouží pouze pro výcvik psů!
 • Parkuje v areálu na vyhrazeném místě případně na přístupové cestě tak, aby neblokoval průjezd dalších vozidel.
 • Je vybaven a používá výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, košík apod.) tak, aby měl svého psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.
 • Řídí se pokyny instruktora na místě, případně informacemi, které instruktor zadá na stránky k dané lekci. 
 • Na lekci nebude vpuštěn klient, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, v takovém případě je instruktorem z lekce vyhozen a lekce propadá.
 • V případě pozdního příchodu na lekci nelze požadovat prodloužení lekce.

 

Přihlašování na výcvikové lekce

 • Přihlašování na výcvikové lekce probíhá prostřednictvím rezervačního systému (odkaz viz výše) nebo po domluvě s instruktorem.
 • Bez řádného přihlášení nebude návštěvník puštěn na lekci.
 • Návštěvník je povinen aktualizovat své kontaktní údaje (telefon, e-mail) na stránkách.
 • Návštěvník dbá pokynů a informací uveřejněných na webových stránkách.
 • Bez odkladu se odhlašuje z lekce, na kterou nemůže přijít, aby neblokoval místo pro ostatní zájemce
 • V případě pozdního odhlášení lekce propadá - více informací v odstavci PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Výcvikový areál si vyhrazuje právo na zrušení termínu cvičení, a to zejména v případě, že se lekce neobsadí minimálně z 50%, taktéž za extrémně nepříznivého počasí nebo z jiných vážných důvodů
  V tomto případě  budou klienti o zrušení lekce adekvátním způsobem informováni.
 • Výcvikový areál si vyhrazuje právo na změnu instruktora na dané lekci, vždy však musí dojít k výměně za adekvátního instruktora - který daný kurz standardně vyučuje.
 • V případě umístění do čekací listiny je sám klient povinen si hlídat, zda se pro něj místo uvolnilo. Pokud klient nemá možnost kontrolovat si systém, je povinen se z čekací listiny včas smazat - dříve než 24 hodin před začátkem lekce. Uvolnění místa pro klienta na čekací listině je možné nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce, poté již není možné svou rezervaci přenechat klientovi na čekací listině.
 • Rezervační systém - pokud si klient tyto e-maily zaškrtne - zasílá klientovi i upomínky o rezervované lekci - 48 hod předem. Tato služba je doplňková a klient je povinen hlídat si své rezervace v rezervačním systému sám.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Platba za výcvikové lekce probíhá jednotlivě po každé lekci nebo formou permanentky.
 • Permanentky lze zakoupit u instruktora přímo na výcvikové lekci nebo převodem na účet.
 • Převod peněz a jejich připsání na účet musí být uhrazeno před první lekcí, která se čerpá z dané peněžní částky.
 • Za pozdní odhlášení z výcvikové lekce klient hradí storno ve výši:

-   méně než 24 hod. před začátkem lekce, daná lekce propadá, v případě dosazení lekce náhradníkem se storno nehradí.

 • Speciální akce: výcvikové procházky, specializované kurzy apod, mohou mít upravené storno podmínky, taková skutečnost bude vždy uvedená v propozicích k akci.
 • Platnost permanentky: permanentka na 5 lekcí - 3 měsíce, permanentka na 10 lekcí - 5 měsíců, permanentka na 15 lekcí - 8 měsíců. Po této době již nelze permanentky použít.
 • Prodloužení permanentky: prodloužit permanentku lze pouze v případě dlouhodobé nemoci klienta nebo psa, o nutnosti prodloužení permanentky ale musí být výcvikář informován ihned a dříve než vyprší její platnost.
 • Vrácení částky za nevyužité předplacené lekce není možné.
 • Nezodpovídáme za zrušené lekce a akce kvůli zásahu vyšší moci a z důvodu přírodních katastrof - za takové zrušené akce se platba nevrací a propadají ve prospěch organizátora.
 • Zrušení již uhrazené akce  mimo jednotlivé  tréninky podléhá stornu, které je uvedené při výzvě k platbě v mailu. 
 • Permanentky lze převézt na jinou osobu, je nutné nás však předem informovat na e-mailu vas-pes@seznam.cz
 • Permanentky, které jsou cenově zvýhodněné pro majitele dvou a více psů: lekce nelze vybírat na jednoho ze psů, každá permanentka platí vždy jen pro psa, pro kterého je určená.
 • V případě zrušení jakékoli akce z důvodu vládního nařízení - například v souvislosti s COVID-19 se zaplacená částka nevrací a převádí se na jiné služby či akce s platností 24 měsíců.
 • V případě zrušení výcvikových pobytů (víkendy, tábory, ..) z vaší strany, platí tyto storno podmínky: Více jak 30  a více dní před začátkem akce  - storo 50%, méně než 30 dní před začátkem akce - storno 100%. V případě zrušení akce méně jak 7 dní, je nutné uhradit i ubytování a stravu.
 • Nabízíme zakoupení poukazů, poukaz je nutné aktivovat do 12 měsíců od koupě, po aktivaci poukazu se řídí délka platnosti lekci standardní délkou platnosti permic.

 

Každý návštěvník našeho výcvikového areálu je povinen dodržovat tento provozní řád.
V případě porušení bude návštěvník upozorněn a při hrubém porušování či opakovaném porušování řádu může být z výcviku vyloučen bez nároku na vrácení uhrazených kreditů.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář