Jdi na obsah Jdi na menu
 

SPINONE ITALIANO - Pracovní standard

 

Způsobem pohybu spinona je dlouhý pravidelný klus, někdy střídaný rychlým cvalem (pouze zadní nohy), takže je o něco svižnější než italský ohař (Bracco Italiano), avšak žádoucím pohybem při práci nosem je klus. Je to živý a úsporný pohyb probíhající po úhlopříčkách, které jsou téměř vždy přímé, dlouhé sto, někdy i více, metrů, a velmi dobře rozmístěné v terénu. Tento pohyb je dán vynikajícím citem pro pachy, který tento velký ohař vždy vykazuje, avšak za předpokladu, že příliš nepřežene pohyb, který je opakem jeho povahy - pro spinona, stejně tak jako pro ostatní běžce, je soustředění se na pachy nejdůležitější a nalézání řešení různých překážek při práci, které probíhá téměř instinktivně a bleskově, od něj vyžaduje náročné duševní pochody, jež jsou tak snadno čitelné v jeho roztomilém výrazu jako „filozofické“.

Hledání je chuťové a radostné a je doprovázeno téměř stálým vrtěním prutem, který je nesen vzpřímeně v přímé linii s krkem, jež není natažen příliš daleko, tak aby hlava zůstávala zvednutá a stop nosu je pevně zaúhlen od horizontály směrem k zemi. Narazí-li na slabý pach, postupně zpomaluje a jde po stopě s velkou obezřetností kupředu k předpokládanému zdroji, s vysoko zvednutou hlavou, bez dalších vnějších známek kromě uší, které jsou postaveny zpříma do své plné výšky, prut je klidný a lehce pokleslý. Pokud zjistí, že jde o falešný poplach, okamžitě se vrátí k obvyklému držení těla a pohybu. Pokud naopak zjistí, že pach vede ke zvěři, zpomaluje velmi pozvolna, takže poslední kroky jsou výrazně pomalé a obvykle tlapou zjišťuje povrch, na který ji položí. Tento pohyb provádí jakoby ve strachu, aby nezpůsobil nějaký hluk, a když se zastaví, znehybní prut a zvedne ho. Nehybný, i na stopě nese prut horizontálně, někdy lehce výše nebo níže.

Celkově je spinone v držení těla vznešený a impozantní, ostražitý, nicméně klidný, krásně vzpřímený a mírně nakloněný dopředu, s krkem lehce vzpřímeným a hlava je zcela vztyčená se stopem směřujícím pevně dolů 30 stupňů k horizontále. Pokud během hledání najde zapachované místo, kde si je jist přítomností zvěře, okamžitě zpomalí na krok a zaujme téměř kamenný postoj, kromě krku, který vysune lehce kupředu, a mírně sníženého prutu, a pomalu sleduje stopu. Postupně zpomaluje, aby sledoval přímý směr pachu, který ho dovede ke zvěři.
Někdy je stopování předcházeno krátkým zastavením, není to však žádoucí. Pokud cítí, že je velmi blízko zvěře, a to jen v tomto případě, zůstane stát zcela strnulý ve směru svého pohybu, nejčastěji vzpřímený nebo s lehce ohnutými běhy, hlavu otočenou lehce dolů směrem k pachu zvěře. Za výjimečných podmínek se nakrčí do zkroucené pozice. Pokud se zdroj pokusí uniknout, spinone zjistí, odkud pach přichází a pohybuje se velmi pomalu a postupně. Tímto způsobem pokračuje s nejvyšší opatrností kupředu a co možná nejvíce se vyhýbá suchým větvím nebo šustícímu listí, stále připraven se zastavit. Práci na stopě opakuje velmi pečlivě, s konkrétním záměrem a bez sebemenšího zakolísání a každé další zastavení je předcházeno postupným zpomalováním.

Zjistí-li přímý zdroj pachu, zůstává co nejdále ve stálé vzdálenosti od zdroje, a postupuje tak, aby sledoval pohyb zvěře. Pokud zdroj využije příznivé podmínky terénu k náhlému rychlému úniku, spinone prokazuje, že inteligence může jít ruku v ruce s hbitostí a loveckou vytrvalostí. V této situaci se může náhle zastavit, pokud se nečekaně ocitne u prchající zvěře, která se zastavila u nějaké překážky, nebo aby se nechala přejít apod.

Mezi charakteristické rysy spinona i jiných kontinentálních plemen patří jeho navázání úzkého pouta s vůdcem, kterého nesmí nikdy opouštět. Kromě toho jeho klidná a rozvážná povaha mu umožňuje přizpůsobit systém práce rozmanitým podmínkám, takže popsané činnosti používané v nejvýhodnějších možných podmínkách může omezit na mnohem užší okruh činností, které musí vykonat podle potřeb momentální situace.

 

Z anglického originálu na www.italianspinone.co.uk/Working/workingstandard.htm přeložila Bc. Barbora Kalná. 28. srpna 2007.