Jdi na obsah Jdi na menu
 

Polský chrt - FCI 333
 

Originální název plemene
Chart Polski

Země původu
Polsko

Klasifikace F.C.I.
Skupina 10 - chrti
Sekce 3 - krátkosrstí chrti
Bez pracovní zkoušky.

Použití
K lovu na zajíce polního, lišku, srnčí a dropy, ale také k lovu na vlky.

Celkový vzhled
Statný, svalnatý pes, působí dojmem harmonie a síly. Ve vzhledu polského chrta hrají důležitou roli také jeho výrazné oči a čilý pronikavý pohled.

Povaha
Polský chrt je sebevědomý, sebejistý, zdrženlivý a odvážný. Při pronásledování je rychlý, velmi šikovný a vytrvalý. V akci reaguje rychle a vznětlivě.

Velikost, proporce, substance
Kohoutková výška u feny68 - 75 cm,
u psa 70 - 80 cm.
Exempláře vyšší než ideální rozměry jsou přípustné, pokud jsou zachovány typické morfologické znaky plemene. Poněkud menší velikost, než udává standard, není důvodem k diskvalifikaci, pokud s ní nejsou spojeny další vady.
Poměr mezi délkou trupu a kohoutkovou výškou by měl činit 10,2 až 10,3 ku 10.

Hlava a lebka
Silná, dlouhá, suchá, s velmi silnými čelistmi.
Mozkovna je plochá a přiměřeně široká. Čelní brázdička, týlní hrbol a nadočnicové oblouky jsou jen slabě naznačené.
Čenichová partie není ani slabá, ani příliš zašpičatělá. Linie mozkovny a nosního hřbetu mají být téměř rovnoběžné.

Oči
Žádoucí jsou tmavé oči; podle barvy srsti je duhovka tmavě hnědá až jantarově zbarvená. Oři výrazné, poměrně velké, lehce šikmo posazené (mandlového tvaru). Výraz očí musí být typický pro plemeno: čilý a pronikavý.

Uši
Středně velké, poměrně tenké; položíme-li je dopředu, musí špička ucha snadno dosahovat ke vnitřnímu koutku oka. Nasazení ucha je ve výši očí. Chrupavka ušních boltců je poměrně měkká; uši působí skutečně masitým dojmem.
Uši smějí být neseny následujícími způsoby:
- sklopené dozadu, dotýkají se krku
- stříškovitě
- při vzrušení zcela vzpřímené, nebo se špičkou lehce překlopenou dopředu.

Morda
Silná tlama, jež se směrem ke špičce nosu zužuje, aniž by působila špičatým dojmem. Na chrta je spíše tupá. Lehký hrbol naznačený na hřbetu nosu není důvodem k diskvalifikaci. Horní linie mozkovny a tlamy by měly lehce divergovat (rozbíhat se).

Nos
Černý nebo tmavé barvy, velký, vystupující nad pysky.

Pysky
Po celé délce dobře odsazené, bez přehánění suché; na počátku tlamy mohou tvořit velmi malou vrásku, jež pokrývá pigmentované okraje dolního pysku. Nikdy však volně nevisí a nepřekrývají dolní čelist.

Zuby
Silné čelisti a zuby. Nůžkový skus, klešťový skus je přípustný.

Krk
Dlouhý, svalnatý, oválného průřezu; ušlechtile stoupá od kohoutku; hlava nesena poměrně vysoko (v klidu nese polský chrt hlavu poněkud níž než greyhound).

Tělo
Požaduje se poměr kohoutkové výšky k délce těla 1:1.
Bedra: široká, svalnatá.
Břicho: vtažené.
Záď: široká, lehce spadající, dlouhá, široká a svalnatá; široká vzdálenost mezi kyčelními hrboly (vzdálenost mezi kyčelními hrboly odpovídá 12 ? 14 % kohoutkové výšky.

Hrudník
Hrudník velmi prostorný a hluboký (ideální hrudní koš dosahuje prsní kostí až na úroveň loketního kloubu); při pohledu zepředu je středně široký; žebra ležící za kolmicí, jež se dotýká špičky prsní kosti, jsou dobře klenutá, ale ne sudovitá. Žebra jsou dlouhá a probíhají šikmo k páteři. Dlouhá prsní kost.

Kohoutek
Malý, ale vyjádřený.

Hřbet
Nad hrudním košem rovný; bederní partie je lehce klenutá. U fen není vadou, pokud je horní linie bederní partie rovněž téměř rovná.

Ocas
Dlouhý a u kořene široký, v klidu nesen nízko; konec ocasu by měl být srpovitě otočen vzhůru, nebo by měl tvořit uzavřený kroužek. V klidu ale může být také zcela rovný; v pohybu může být ocas nesen výš, základna ocasu by však nikdy neměla být nesena nad úrovní beder.

Hrudní končetiny
Dlouhé, suché, dobře osvalené, navzájem nepříliš daleko postavené; při pohledu zepředu jsou končetiny postaveny rovnoběžně.
Předloktí: dlouhé; vzdálenost špičky loketního kloubu od podložky by měla činit zhruba 54 % kohoutkové výšky; proporce musejí být tak vyvážené, aby nevznikal dojem nadměrně dlouhonohého zvířete.
Přední nadprstí: vzhledem k podložce lehce šikmo postavené.
Tlapy hrudních končetin: oválné, prsty dobře sevřené a klenuté.

Pánevní končetiny
Dlouhé, dobře osvalené, poměrně dobře úhlené, lehce postavené dozadu a poněkud šíře od sebe, ale výrazně méně než u greyhounda. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovnoběžné.
Bérce: dlouhé.
Hlezno: silné.
Tlapy pánevních končetin: oválné, ale mnohem delší než u hrudních končetin; prsty dobře klenuté a kompaktní.

Kůže
Dobře přiléhající, pružná.

Osrstění
Na dotek působí srst pružným dojmem, je poměrně tvrdá, není "drátovitá", ale také ne hedvábná. Na trupu dorůstá různé délky, obecně je poněkud delší na kohoutku, na bocích kratší, nejkratší na prsní kosti a na končetinách. Břicho je osrstěno jemnější a řidší srstí.
Na pánevních končetinách zezadu a na spodní straně ocasu je srst nejdelší, zůstává však také tvrdá; tvoří lehké kalhoty a kartáč.

Barva srsti
Povoleny jsou všechny barvy srsti. Okraje očních víček a nosní houba jsou černé nebo tmavé; je-li barva srsti světlejší, tzn. modrá nebo béžová, je také nosní houba modrá nebo béžová.

Způsob chůze
Pohyb musí být plynulý a energický; úhlení hrudních a pánevních končetin mu umožňuje volný a prostorný pohyb v kroku i v klusu. Je-li polský chrt veden pomalu, může se pohybovat mimochodem, při zvýšení rychlosti se ale musí vrátit k normálnímu střídavému kroku. Jedním z charakteristických znaků je pohyb pánevních končetin: pohyb může lehce konvergovat - chrt v pomalém klusu "plete"; to však není vadou.

Vady
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být přímo úměrné její závažnosti.
Všeobecný vzhled :
- podstatné odchylky od požadovaného poměru mezi délkou trupu a kohoutkovou výškou
- křehká stavba kostí, slabost
- slabé osvalení nebo těžkopádná konstituce
Hlava :
- čelo příliš klenuté
- výrazná čelní rýha
- výrazně vyjádřený stop
- tenký nos, špičatý
- přehnaně vyvinuté pysky
- slabé čelisti. Podkus, předkus; chybějící zuby (kromě P1)
- vypouklé oči
- ploše přiléhající uši, dotýkající se strany hlavy
Krk :
krátký, tenký; přehnaně vysoko nesená hlava (jako u italského chrtíka); stejně přehnaně nízko nesená hlava (jaku u barzoje)
Trup :
- hřbet klenutý již u hrudních obratlů
- příliš klenutá bedra
- plochý hrudník, mělký; krátká prsní kost; prsní kost natolik vzadu, že při pohledu ze strany
nevystupuje před ramenní kloub
Ocas :
- nesen zcela nad hřbetem, ocas vychýlený do strany
Hrudní končetina :
- strmě spadající lopatky (strmé lopatky)
- příliš přitisknuté nebo odstávající lokty
- vytočené tlapy, deformované polštářky
Pánevní končetina :
- příliš slabé úhlení
- kravský postoj, sudovitý postoj
- prošlápnuté tlapy
Kůže :
silná volná kůže; málo pružná .
Barva :
nosní houba a okraje víček růžové nebo skvrnité, zesvětlená barva nosní houby a okrajů víček u jiných barev srsti než modré a béžové.
Chování / povaha :
těžkopádnost, přehnaná plachost, bezdůvodná agresivita.

Vylučující vady
Malé oči, trojúhelníkový střih oka.

Poznámka
Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá do šourku.