Jdi na obsah Jdi na menu
 

Velký švýcarský salašnický pes - FCI 58
 

Originální název plemeneObrazek
Grosser schweizer sennenhund

Země původu
Švýcarsko

Klasifikace F.C.I.
Skupina 2 - pinčové, knírači, plemena molosoidní a švýcarští psi.
Podskupina 3 - švýcarští salašničtí psi bez pracovní zkoušky.

Použití
Původně hlídací a tažný pes, dnes také jako pes doprovodný, obranářský a rodinný.

Celkový vzhled
Tříbarevný statný pes silné kostry a dobrého osvalení. Přes svoji velikost a hmotnost prokazuje vytrvalost a dobrou pohyblivost.

Povaha
Jistý, pozorný, ostražitý a nebojácný v běžných každodenních situacích. Dobromyslný a přítulný k jemu známým osobám, sebejistý vůči cizím, středního temperamentu.

Velikost, proporce, substance
Psi kohoutková výška: 65 - 72 cm.
Feny kohoutková výška: 60 - 68 cm.

Důležité poměry tělesných proporcí:
Délka těla : kohoutková výška = 10 : 9
Hloubka hrudníku : kohoutková výška = 1 : 2
Délka lebky : délka hřbetu nosu = 1 : 1
Šířka lebky : šířka mordy = 2 : 1

Hlava a lebka
Hlava mohutností přiměřené odpovídající tělu, ale ne těžká. Hlava psa je silnější a výraznější než hlava feny.
Lebka lochá a široká. Na stopu začínající střední čelní rýha probíhá vzhůru.
Stop: málo vyjádřený.

ObrazekOči
Mandlového tvaru, středně velké, ani hluboko uložené, ani přespříliš vystupující. Barvy lískového ořechu až kaštanově hnědé, bystrého, přátelského výrazu. Víčka dobře přiléhající.

Uši
Středně velké, trojúhelníkovitého tvaru a poměrně vysoko nasazené. V klidu přiléhající ploše ke hlavě, při pozornosti směřují dopředu. Zevnitř i zevně dobře osrstěné.

Morda
Silná, delší než hluboká, ne špičatá jak při pohledu se shora, tak i z boku.

Nos
Čenich černý, nosní hřbet rovný, bez středového žlábku.

Pysky
Méně vyvinuté, přiléhající, černé barvy.

Zuby
Co do počtu zubů plný, silně vyvinutý chrup s pravidelným nůžkovým skusem. Chybění jedné P1 nebo P2 je tolerováno. Chybění M3 se netrestá.

Krk
Silný, svalnatý, spíše kratší a zavalitý 3). Bez laloku.

Hrudník
Mohutný a široký, dosahující až k loktům. Hrudní koš kulatě oválného průřezu, nesmí být plochý, ale také ne sudovitý. Předhrudí dobře vyvinuté, nápadně široké.
Břicho: Břicho a slabiny jen málo vytažené.

Hřbet
Hřbet: přiměřeně dlouhý, silný a rovný.
Bedra: široká a silně osvalená.
Záď: dlouhá a široká spadající v mírném zaoblení.

Ocas
Poměrně těžký, dosahující až ke hleznům. V klidu svěšený. Při pozornosti a pohybu výše a poněkud zahnutě nesený, ale nikdy ne prsténkovitě stočený nebo spadající přes hřbet.

Hrudní končetiny
Všeobecně: postavení spíše široké, při pohledu zepředu končetiny rovné a souběžně stojící.
Lopatky: lopatka dlouhá, mohutná, šikmo uložená, dobře přiléhající k hrudníku a dobře osvalená, svírající s ramenem ne příliš tupý úhel.
Předloktí: tvořeno silnými kostmi, rovné.
Nadprstí: pevné, při pohledu zepředu rovné, ze strany téměř kolmo stojící.

ObrazekPánevní končetiny
Všeobecně: při pohledu zezadu postavení rovné, ne příliš úzké. Nárty a tlapy nesmí být ani vybočené, ani vbočené. Vlčí drápky musí být odstraněny.
Stehno: poměrně dlouhé, při pohledu ze strany s poměrně dlouhým bércem, v kloubu kolenním tvořící zřetelný tupý úhel. Stehna a bérce široké, mohutné a dobře osvalené.
Hleznový kloub: silný a dobře úhlený.
Tlapy: mohutné, rovně vpřed směřující, dobře uzavřené s výrazným klenutím prstů a silnými drápy.

Osrstění
Krátkosrsté s hustými, středně dlouhými pesíky a s hustou, pokud možno tmavošedě až černě zabarvenou podsadou. Krátké pesíky jsou přípustné, pokud je v srsti i podsada.

Barva srsti
Základní barva je černá s hnědočerveným pálením a bílým symetrickými znaky. Hnědočervená barva se rozprostírá mezi základní černou barvou a bílými znaky na tvářích a nohou, je ale také nad očima, na vnitřní straně ušních boltců, na předhrudí a na spodní straně ocasu. Bílé odznaky se nachází na hlavě (lysina), na mordě, na hrdle se souvisejícím pokračováním na předhrudí a spodní stranu hrudníku, na tlapách a špičce ocasu. Mezi lysinou a červenohnědými znaky nad očima má vždy zůstat proužek černé srsti.
Bílá týlní skvrna nebo bílý prstenec na krku se tolerují.

Způsob chůze
Prostorný a rovnoměrný pohyb při všech druzích chodů. Výrazné a volné vykročení vpředu a dobrý kmih ze zádi. Při klusu jak při pohledu zepředu, tak i zezadu přímočaré vedení končetin.

Vady
Každá odchylka od výše uvedeného popisu standardu musí být považována za chybu, jejíž hodnocení by mělo být ve správném poměru ke stupni a závažnosti této odchylky.

Těžké vady
Podstatné odchylky od požadovaných tělesných proporcí a velikosti. Chyby v tělesné stavbě. Nedostatečný pohlavní výraz. Příliš jemná nebo příliš hrubá kostra. Nedostatečné osvalení. Příliš těžká nebo neúměrně lehká hlava. Převislé pysky. Příliš vysoko, příliš nízko nebo daleko vzadu nasazené uši. Klešťový skus, předkus, podkus. Chybění více zubů než jedné P1 nebo jedné P2. Entropium, ektropium, světlé oči. Pronesený hřbet. Špatně nesený ocas. Špatné úhlení předních nebo zadních končetin. Rozevřené prsty. Prosvětlující žlutohnědá nebo světlešedá podsada.
Chybějící bílé znaky na hlavě. Příliš široká lysina. Bílé zbarvení mordy, které zřetelně přesahuje ústní koutky. Bílé ?holínky" bílá barva přesahuje zápěstní nebo hleznový kloub . Rušivé asymetrické bílé znaky. Nečisté barvy - zašedlá nebo nahnědlá základní černá barva nebo začernalé, sazovité červenohnědé znaky.

Vylučující vady
Chybějící tříbarevnost. Základní barva těla jiná než černá. Modré oči. Krátkosrstý bez podsady. Dlouhosrstý. Těžké nedostatky povahy (přespřílišná agresivita nebo bojácnost).

Poznámka
Psi musí mít dvě zřetelná, normálně vyvinutá varlata, která jsou zcela umístěna v šourku.