Jdi na obsah Jdi na menu
 

Knírač malý - FCI 183

 

StandardObrazek
6. dubna 2000

Název plemene
Knírač malý

Originální název plemene
Zwergschnauzer

Země původu
Německo

Klasifikace F.C.I.
Skupina 2: pinčové, knírači, molosoidní plemena, Švýcarský salašnický pes a jiné rasy.
Sekce 1: Pinčové a knírači.
Bez pracovní zkoušeky.

Použití
Společenský a doprovodný pes.

Celkový vzhled
Malý, silný, spíše svalnatý než štíhlý, hrubosrstý, elegantní, zmenšený věrný obraz knírače, bez nedostatků zakrslosti.

Povaha
Jeho povahové rysy odpovídají rysům knírače, charakterizovanými temperamentem a chováním malého psa. Chytrost, nebojácnost, vytrvalost a ostražitost dělají z malého knírače příjemného domácího, jakož i hlídacího a doprovodného psa, kterého je možné mít bez problémů i v malém bytě.

Velikost, proporce, substance
Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá přibližně tělesné délce.
Celková délka hlavy (od špičky nosu po týlní hrbol) odpovídá polovině délky hřbetu (od kohoutku po nasazení ocasu).
Výška a váha:
Kohoutková výška: psi a feny mezi 30 až 35 cm.
Váha: psi a feny cca. 4,5 až 7 kg.

Hlava a lebka
Silná a protáhlá, bez silně vystupujícího týlního hrbolu. Hlava má korespondovat se sílou psa. Čelo je ploché a bez vrásek, rovnoběžné se hřbetem nosu.
Stop: výrazně se rýsuje pod obočím.

ObrazekOči
Středně velké, oválné, směřující dopředu, tmavé s živým výrazem. Víčka dobře přiléhají.

Uši
Klopené ve tvaru "V", vysoko nasazené a stejnoměrně nesené, vnitřní okraje uší přiléhají k lícím, vpředu jsou otočené směrem ke spánku, přičemž paralelní ohyb nemá přečnívat nad temenem.

Morda
Končí v tupém klínu. Hřbet nosu je rovný.

Nos
Špička čenichu je dobře vyvinutá a vždy černá.

Pysky
Černé, pevné a hladké, přiléhající k čelisti, koutky pysků jsou uzavřené.

Zuby
Silná horní i dolní čelist. Úplný nůžkový skus (42 zubů shodně se zubním vzorcem) je silně vyvinutý, dobře uzavřený a čistě bílý. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, avšak silně vyvinuté líce nesmí narušovat obdélníkový tvar hlavy (včetně vousu).

Krk
Svalnatá šíje je vznešeně klenutá. Krk přechází harmonicky v kohoutek. Je výrazně nasazený, štíhlý, ušlechtile zahnutý a přiměřený k síle psa. Kůže na hrdle je napjatá a bez záhybů.

Tělo
Horní linie: vychází od kohoutku, spadá lehce dozadu.
Bedra: krátká, pevná a hluboká. Vzdálenost od oblouku posledního žebra ke kyčelnímu kloubu je krátká, aby pes působil kompaktně.
Záď: v lehkém zaoblení přechází nenápadně v nasazení ocasu.

Hrudník
Mírně široký, v příčném řezu oválný, sahá až k loktům. Předhrudí je tvořeno výrazně hrudní kostí.

Kohoutek
Tvoří nejvyšší místo horní linie.

Hřbet
Silný, krátký a rovný.

Ocas
Přirozeně ponechán.

Hrudní končetiny
Přední končetiny jsou při pohledu zepředu zavalité, rovné a ne úzce stavěné. Předloktí je při pohledu ze strany rovné.
Plece: lopatka přiléhá těsně k hrudnímu koši, po obou stranách lopatky je dobré osvalení. Nahoře přesahuje lopatka trnové výběžky hrudních obratlů. Je-li pokud možno šikmá a dobře zpětně uložená, činí úhel k horizontále cca. 50°.
Rameno/nadloktí: přiléhá dobře k trupu, je silné a svalnaté, úhel s lopatkou cca. 95°- 105°.
Loket: dobře přiléhající, ani vybočený ani vtočený.
Předloktí: při pohledu ze všech stran absolutně rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.
Zápěstí: silné, stabilní, od struktury předloktí se odlišuje v nepodstatné míře.
Záprstí: při pohledu zepředu kolmé, při pohledu ze strany svírá s podkladem lehce šikmý úhel, silné a lehce pružné.
Přední tlapky: krátké a kulaté, těsně semknuté a klenuté (kočičí tlapky) s krátkými tmavými drápy a tuhými polštářky.

Pánevní končetiny
Při pohledu ze strany jsou stavěné šikmo, při pohledu zezadu probíhají rovnoběžně, bez úzkého postavení.
Stehno: Mírně protáhlé, široké a silně osvalené.
Koleno: Není ani vybočené ani vtočené.
Lýtko: Dlouhé a silné, šlachovité, přechází v silný patní kloub - hlezno.
Patní/hlezní kloub: výrazně zaúhlený, silný, stabilní, není ani vybočený ani vtočený.
Nárt: krátký, směřuje kolmo k podkladu.
Zadní tlapky: prsty jsou krátké, klenuté a těsně semknuté; drápy jsou krátké a černé.

Kůže
Na celém těle těsně přiléhá.

Osrstění
Srst má být drátovitě tvrdá a hustá. Skládá se z husté podsady a tvrdých pesíků, které dobře přiléhají k tělu. Pesíky však nesmí v žádném případě být příliš krátké. Jsou drsné a dostatečně dlouhé, aby se dala prověřit jejich kvalita. Nesmí být ani rozcuchané ani zvlněné. Srst na končetinách nebývá často až tak tvrdá, což je považováno za negativní rys. Srst na čele a na uších je krátká. Typickým znakem je nepříliš měkký vous a husté obočí, které lehce zastiňuje oči.

Barva srsti
Čistě černá s černou podsadou.
Pepř a sůl.
Černostříbřitá.
Čistě bílá s bílou podsadou.

Chovným cílem zbarvení pepř a sůl je střední tónování s rovnoměrně rozloženým, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou. Přípustné jsou barevné nuance od ocelově šedé až po stříbrošedou. Veškerá hra barev musí vykazovat tmavou masku, která podtrhuje celkový výraz, a musí harmonicky korespondovat s příslušným barevným rázem. Zřetelné světlé odznaky na hlavě, hrudi a končetinách jsou nežádoucí.
Chovným cílem černostříbřitého zbarvení jsou černé pesíky s černou podsadou; bílé odznaky nad očima, na lících, ve vousu, na hrdle, dva oddělené trojúhelníky na přední straně hrudi, na záprstí předních končetin, na tlapkách, na vnitřní straně zadních končetin a v oblasti mezi ocáskem a pánevními hrboly. Čelo, týl a vnější strany uší mají být černé stejně jako pesíky.

Způsob chůze
Pružný, elegantní, obratný, volný a prostorný. Přední končetiny se pohybují pokud možno daleko dopředu, zadní končetiny poskytují spolu s širokým akčním rádiem a náležitou pružností potřebnou posuvnou sílu. Přední končetina jedné a zadní končetina druhé strany jsou dopředu vedeny současně. Hřbet, vaz i klouby jsou pevné.

Vady
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za chybu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.
Zvláště
Těžká nebo kulatá hlava.
Vrásky na čele.
Krátká, špičatá nebo úzká morda.
Klešťový skus.
Silně vystupující líce nebo lícní kosti.
Světlé, příliš velké nebo kulaté oči.
Nízko nasazené nebo velmi dlouhé, různě nesené uši.
Volná kůže na hrdle.
Podbradek, úzký krk.
Příliš dlouhý, protáhlý nebo měkký hřbet.
Kapří hřbet.
Spáditá záď.
Nasazení ocasu překlopené směrem k hlavě.
Dlouhé tlapky.
Mimochod.
Příliš krátká, dlouhá, měkká, zvlněná, huňatá nebo hedvábná srst.
Hnědá podsada.
U zbarvení pepř a sůl - úhoří pruh a černé sedlo.
Nečistě oddělené hrudní trojúhelníky u černostřibřitého zbarvení.
Odchylka do 1 cm nad a pod daný výškový limit.

Těžké vady
Nemotorná nebo lehká, nízká nebo vysokonohá stavba.
Obrácený pohlavní výraz (např. samčí u feny).
Vybočené lokty.
Strmé nebo sudovité postavení zadních končetin.
Příliš dlouhé lýtko.
Vtočený hlezenní kloub.
Příliš krátký nárt.
Bílá nebo flekatá srst u barevného rázu černý a pepř a sůl.
Flekatá srst u barevných rázů černostříbřitý a bílý.
Odchylka o více než 1 cm a méně než 2 cm nad a pod daný výškový limit.

Vylučující vady
Znetvoření jakéhokoliv druhu.
Vadný typ.
Vada skusu jako podkus, předkus, nepravidelný skus.
Hrubé vady v jednotlivých oblastech jako vada stavby, srsti a barvy.
Odchylka o více než 2 cm nad a pod daný výškový limit.
Plaché, agresivní, zlé, přehnaně nedůvěřivé, nervózní chování.

Poznámka
Psi musí mít dvě viditelně vyvinutá varlata, která se celá nacházejí v šourku.