Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kavkazský pastevecký pes - FCI 328

 

Originální název plemeneObrazek
Kavkazskaia Ovtcharka

Země původu
Rusko

Klasifikace F.C.I.
Skupina 2 – pinčové a knírači, molossoidní a švýcarští salašničtí psi.
Sekce 2.2 – molossi, horští psi.
Bez pracovních zkoušek.

Použití
Pastevecký a strážní pes.

Celkový vzhled
Kavkazští ovčáci jsou více než středně velcí případně velcí psi od silné až po hrubou tělesnou stavbu, jsou od přírody ostří a k cizím lidem nedůvěřiví.Tyto zvláštnosti, a navíc jejich vytrvalost, nenáročnost a schopnost přizpůsobit se v nejrozdílnějších povětrnostních podmínkách, nabízejí možnost používat kavkazské ovčáky v téměř všech klimatických pásmech.

Povaha
Silná, vyrovnaná, klidná. Povahový typ s dobře vyhraněnou obrannou reakcí, projevovanou v aktivní formě. Ostrost a nedůvěra k cizím lidem jsou typické.

ObrazekVelikost, proporce, substance
Kohoutková výška: Psi ne méně než 65 cm,
feny ne méně než 62 cm.
Psi jsou větší a masivnější. Feny jsou menší a lehčí stavby.

Hlava a lebka
Lebka: masivní, s širokou lebkou a silně vyvinutými kostmi. Široké ploché čelo, půlené lehkou brázdou.
Stop: přechod od lebeční části k nosní partii je slabě výrazný.

Oči
Oválné, položené šikmo, malých rozměrů, temné barvy. Zlobný a nedůvěřivý výraz.

Uši
Svěšené, vysoko nasazené, vždy krátce kupírované.

Morda
Kratší než lebeční část, sotva znatelně se zužující.

ObrazekNos
Silný, široký, černý. U bílých a světle pšeničně zbarvených jedinců je přípustný i hnědý.

Pysky
Silné, ale uzavřené a suché.

Zuby
Bílé, velké, dobře vyvinuté, pevně k sobě přiléhající zuby. Nasazení řezáků leží v jedné linii. Nůžkový skus.

Krk
Velmi silný a krátký. Nepříliš vysoko nasazený, asi v úhlu 30-40° k hřbetní linii.

Tělo
Bedra: Krátká, široká, poněkud klenutá.
Zadek: Široký, svalnatý, téměř vodorovný.

Hrudník
Široký, hluboký, poněkud klenutý. Spodní linie leží ve výšce lokte nebo poněkud níže.
Břicho: Mírně vytažené.

Kohoutek
Velmi široký, svalnatý, znatelně odsazen od hřbetní partie.

Hřbet
Velmi široký, rovný, svalnatý.

Ocas
Vysoko nasazený; je-li svěšeně nesený, dosahuje hlezenního kloubu, může být srpovitý, kroužkovitý případně háčkovitý. Kupírovaný ocas je přípustný.

Hrudní končetiny
Při pohledu zepředu přímé a rovnoběžné. Úhel ramena a paže je asi 100°.
Předloktí: Přímé, mohutné, středně dlouhé.
Záprstí: Krátké, mohutné, kolmo stojící pouze mírně ustupující. Délka předních běhů až k loktu činí něco více než polovina kohoutkové výšky.

ObrazekPánevní končetiny
Při pohledu ze zadu přímé, rovnoběžné.
Kolenní kloub: Při pohledu ze strany poněkud vystrčený.
Bérce: krátké.
Hlezenní kloub: Silný, široký a poněkud vystrčený.
Nadprstí: Mohutné, kolmo stojící.
Při stání nejsou zadní končetiny vzadu zapřené. Kolmice má vycházet z hrbolu sedací kosti přes střed hlezenního kloubu a procházet nadprstím.
Tlapy (přední a zadní tlapy): velké, oválného tvaru, klenuté, prsty dobře přiléhají k sobě.

Kůže
Kůže je silná, ale elastická.

Osrstění
Srst je rovná, hrubá se silně vyvinutou světlejší podsadou. Na hlavě a přední straně končetin je srst kratší a pevně přiléhá.Rozlišujeme tři druhy srsti:

Dlouhosrstý s prodlouženou krycí srstí - dlouhá srst tvoří na krku druh hřívy, na hýždích dobře vyvinuté kalhoty a zadní strany běhů jsou silně prorostlé. Dlouhá srst pokrývá ocas ze všech stran, což mu dodává tlustý a huňatý vzhled.
Krátkosrstí – s hustou, poměrně krátkou srstí, bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a praporovitého ocasu.
Přechodný typ – prodloužená srst, ale bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a huňatého ocasu.

Barva srsti
Různě šedá,rozmanité,světlé až rezavé odstíny, také rezavá, slámově žlutá, bílá, zemité barvy, žíhaná, ale také strakatá a tečkovaná.

Způsob chůze
Volná, obvykle rovnoměrná, klidný chod. Typický zůsob pohybu je krátký klus, při zrychlení (akceleraci) přechází v poněkud neohrabaný cval.Končetiny se musí při pohybu pohybovat přímo a rovnoběžně, přičemž přední více směřují ke střední linii- Klouby předních i zadních končetin se lehce protahují. Hřbet a kříž poddajně pérují. Kohoutek a zadek mají při klusu setrvávat ve stejné úrovni.

Vady
Každá odchylka od shora uvedených bodů musí být považována za chybu, jejíž ohodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky:

Lenost, důvěřivost k cizím lidem.
Poněkud lehčí nebo příliš houbovitá stavba těla.
Lehké odchylky od uvedených indexů.
Nepatrné odchylky od rodového typu, feny typu samčího.
Hlava nedostatečně široká a masivní.
Lebka příliš silně klenutá, příliš příkrý nebo příliš plochý stop.
Čenich krátký nebo podlouhlý.
Pysky ne ostře řezané, převislé.
Věku neodpovídající opotřebování zubů. Odlámané zuby, nenarušující správný skus. Chybění ne více než dvou prvních premolárů nebo jednoho prvního a jednoho druhého premoláru.Lehce nažloutlá zubní sklovina.
Světlé oči, lehce svěšená spodní víčka. Oční zákal.
Níže nasazené ucho, nekupírované uši.
Delší, příliš slabý krk.
Slaběji vyvinutý, nikoli nad hřbetem nasazený kohoutek.
Měkký, klenutý nebo úzký hřbet.
Prodloužený, přímý nebo přespříliš klenutý kříž.
Nedostatečně svalnatý nebo svažující se zadek.
Poněkud zploštělý hrudní koš, jeho spodní linie nedosahuje lokte.
Příliš silně vztažené nebo svěšené břicho.
Přední končetina: Nepatrné odchylky ve vztahu k ramennímu úhlu, poněkud zkrácené nebo prodloužené přední paže, lehce vybočené lokty, lehce se v pohybu ven vytáčející tlapy, příliš skloněné zápěstí.
Zadní končetina: Z pohledu zezadu ne zcela rovnoběžné zadní běhy, tj. lehká X respektive O- nohatost. Příliš široký nebo úzký postoj. Příliš přímé nebo příliš dlouhé zadní běhy.
Měkké nebo příliš protáhlé tlapy, vlčí drápy.
Odchýlení od normálních forem pohybu (došlapávání dovnitř nebo ven). Nedostatečné protažení kloubů. Neohebný pohyb zad a kříže. Při klusu povznesený zadek. Lehké házení hřbetu (s házením zadní části).

Těžké vady
Bázlivost (zbabělost), silný flegmatismus, chybějící ostrost.
Příliš lehká, případně příliš ochablá stavba těla.
Silné odchylky od udaných indexů.
Silné odchylky od rodového typu, psi typu fen.
Lehká, úzká hlava se špičatým čenichem, neodpovídající ostatní stavbě těla.
Ohrnutý nos.
Malé, prořídlé, nedostatečně vyvinuté zuby. Nasazení řezáků není v jedné linii.Zuby se silně poškozenou sklovinou.
Odlišná barva očí, svěšená spodní víčka, která částečně obnažují rohovku.
Prohlý nebo vyklenutý hřbet
Dlouhý, prověšený nebo silně vyklenutý kříž.
Úzký, krátký nebo silně se svažující zadek.
Plochý, úzký, nedostatečně vyvinutý hrudní koš.
Přední končetina: přímé nebo ostré zaúhlení ramen, křivené nebo příliš slabé předloktí, silně ven vybočující lokty, krajně slabá zápěstí, při pohybu silně ven házející tlapky, křivonohost jednoho nebo obou předních běhů.
Zadní končetina: silně výrazná odchzlka od rovnoběžnosti. Nedostatečně zaúhlené běhy, šavlonohost. Příliš dlouhé zadní běhy.
Roztažené prsty nebo ploché tlapy.
Zadržovaný, těžkopádný pohyb.Při klusu v porovnání s kohoutkem vysoko nesený zadek.Příkře nahoru a dolů se pohybující zadek při klusu. Mimochod.
Měkká, zvlněná srst bez podsady.
načernalé, černě skvrnité a hnědé barevné odstíny v různých kombinacích.
Kohoutková výška psa pod 65 cm, feny pod 62 cm.

Vylučující vady
Každá odchylka od jedině přípustného nůžkového skusu.
Černá nebo hnědá barva.
Chybění jednoho špičáku nebo jednoho řezáku, chybění jednoho třetího, případně čtvrtého premoláru, nebo jednoho moláru.

Poznámka
Psi musejí vykazovat dvě viditelná normálně vyvinutá varlata, která jsou zcela v šourku.