Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

 

Obrazek

6.8.2007**

První setkání

 • Gaston si mě při příchodu všiml a zpozornil, ale na vzdory mému očekávání se nekonala žádná bázlivá ani agresivní scéna.

***

Povahový profil

 • Gaston je velmi temperamentní pes s chutí pracovat. Při správném vedení výcviku by mohl dosahovat opravdu dobrých výsledků. Gaston má zdravý zájem o okolí a velmi kladný vztah k majitelce. Přes to vše je poměrně nevyrovnaný a neumí vycházet se psy.

***

Chyby majitelky

 • Majitelka není intonačně důrazná, povely pro psa jsou dost často mdlé, nedostatečná motivace psa - špatná metodika výcviku, špatně načasovaná pochvala, nedůslednost

***

Výcvik

***Majitellka učí psa chůze u nohy u pravé nohy, budeme v tom pokračovat

 • ke mně - předsednutí před psovoda - pokud je pes správně motivován na pamlsek, již celkem slušně předsedá
 • chůze u nohy zatím bez obratu čelem vzad - Gaston je aktivní pes, chůze u nohy mu nedělá problém, při správné motivace, kluše u nohy velmi pěkně

***

Výcvik Gastona za přítomnosti druhého psa

 • Chůze městem spolu s druhým psem byla zpočátku opravdu dost problematická, po nějaké době se Gaston částečně zklidnil a ke konci plnil povely - ke mně a k noze bez větších problému i za přítomnosti psa.

Obrazek

První ukázky chůze u nohy, pes nebyl dostatečně motivován, ani chválen, chůze pro něj byla otravná nutnost, majitelka se přizpůsobovala jeho rychlosti, což je špatně, Gaston je velmi aktivní pes a rychlá chůze mu nečiní problém.

Obrazek

správná motivaci, častá chvála, Gaston velmi kladně reaguje na chválení od majitelky a výcvik se tak pro něj stává zábavou, která ho těší.

Obrazek

Chůze u nohy za přítomnosti druhého psa.

***

10.08.2007

***

Výcvik

***Gaston byl opět ze začátku velmi roztěkaná a nesoustředěný, po chvíli se však uklidnil a projevoval zájem o výcvik.

Vzhledem k tomu, že se Gaston velmi rychle a rád učí a k přihlédnutí k jeho věku jsme dnes nabrali nové cviky, aby je mohla majitelka procvičovat v době nepřítomnosti cvičitele.

nové cviky:

obraty

k noze - obcházení psovoda

Při výcviku Gastona byl přitomen druhý pes (rušivý element) německý ovčák Čagy

ke mně

 • Gaston reaguje na přivolání dobře, občas zešikma a pomalu předsedá

k noze

 • nový cvik - obcházení psovoda, na konci výcvikového odopoledne Gaston velmi slušně zvládal tento cvik!

chůze u nohy

 • trénink chůze u nohy

obraty - vpravo, vlevo, čelem vzad

 • nové cviky, Gaston se velmi rychle učí, proto mu to již ke konci výcvikového dne šlo

odložení v sedě, leže - přiřazení

 • Gaston základy odložení má, ale je vidět nedůslednost a neprocvičenost v jeho provádění těchto cviků. Přiřazení dělá Gastonovi problém, nesnese, aby ho majitelka obcházela, při odložení v sedě vstává a nevydrží sedět.

***

 I majitelka psa dělá pokroky a uvědomuje si své chyby.

VIDEO: výcvik Gastona provádí jeho majitelka pod dozorem cvičitele

 

 

Obrazek

přisedání Gastona před psovoda

Obrazek

nácvik obratu k noze

Obrazek

odložení Gastona v leže - přidání posunkového povelu

Obrazek

zvykání psa na pohyb psovoda během odložení

Obrazek

výcvik probíhal za přitomnosti druhého psa

16.08.2007

Výcvik probíhal za klidu, při přítomnosti hárající feny a ve městě.

Gaston město i hárající feny rozptylovala a byl roztěkaný, ve městě dvákrat vystartoval po psovi a napotřetí šel již v klidu, majitelka při konfliktech se psem není dost důrazná, opravdu u tak velkého psa nelze čekat, jestli se sklidní sám, je třeba mu toto chování ukázat jako krajně nevhodné.

Nabrali jsme "nový cvik":

Odložení za pochodu - Gaston si pomalu lehá i sedá, doporučuji zrychlovat provádění cviků, rozlišovat intonaci chválení dle rychlost jeho provedení, Gaston není zvyklý si lehat ze stoje, proto mu to činí velké problémy

Gaston dělá pokroky - nyní se nechá již v klidu obcházet psovodem.

Při každé schůzce je vidět, že majitelka s Gastonem cvičí.

Obrazek

přiřazení

Obrazek

odložení psa

Obrazek

chůze u nohy

 

 

29.08.2007

Výcvik probíhal v parku a ve městě, Gaston ztrácí zájem o výcvik.

30.08.2007

Výcvik probíhal ve středně růšném prostředí, při výcviku byla přítomna i druhá majitelka psa, Gaston to velmi rozrušovalo, nejevil zájem o výcvik, byl znuděný a vše prováděl pomalu.

Výcvik probíhal v parku a ve městě, Gaston opravdu ztrácí zájem o výcvik.

S majitelkou jsme se dohodly na nižší frekvenci výcviku, majitelka Gastone nejspíše přepíná a Gaston ztrácí o výcvik zájem.

5.9.2007

Gaston má znovu zájem o výcvik, změna jeho ochoty je viditelná, nižší frekvence výcviku mu prospěla.

Nový cvik

Nácvik přiřazení za pochodu ze sedni.

Co již Gaston umí?

 sedni

 bez problémů

 

 lehni

 Gaston si nerad lehá, je třeba mechanické pomoci, lehni ze stoje Gastonovi dělá velké problémy.

 

 ke mně

 bez problémů

 

Obrazek 

 k noze

přivolání - obcházení psovoda

 bez problémů

 

Obrazek 

 chůze u nohy + obraty a změna tempa

 Gaston se někdy loudá, obrat čelem vzad občas činí pomalu a při běhu po majitelce skáče a vyštěkává jí.

 

Obrazek 

 odložení sedni + přiřazení

 bez problémů

 

Obrazek 

 odložení lehni + přiřazení

 bez problémů

 

Obrazek

Obrazek 

 odložení za pochodu sedni + přiřazení

 Gaston si sedá pomalu

 

Obrazek 

 odložení za pochodu lehni + přiřazení

 Tento cvik chce ještě hodně procvičit, Gaston se lehnutí ze stoje velmi brání

Obrazek

Obrazek

Tyto cviky Gaston zvládá za přítomnosti lidí, ruchu města. Za přítomnosti psů Gaston cviky stále moc nezvládá s výjimkou psů, kteří jdou na výcvik s námi a Gaston má chvílí na to, aby si na ně zvykl, tam pak problémy vymizí.

 

Výcvik pokračuje dál, majitelce se omlouváme za nepsání průběhu výcviku! Výcvik byl přes měsíc prosinec i listopad méně častý.

Zde uvádíme ukázku některých výcviků

05.10.2007

 

 

 

05.12.2007

Pes je od konce listopadu přeučován na chůzi u levé nohy, kvůli zkouškám ZOP či ZZO

 

 

20.12.2007

Obrazek

odložení s výmarským ohařem

Obrazek

k noze - obrat

Obrazek

k noze

Obrazek

vybíhání pro aport

Obrazek

 

uchopení aportu

 

14.01.2008

S Gastonem již cvičíme tyto povely:

ke mně - přivolání - bez problémů

k noze - přivolání - Gaston si pomalu přisedá k noze, někdy zůstane dokonce stát

chůze u nohy + obraty

odložení za pochodu ve všech pozicích - lehá i sedá pomalu, ve stoje bez větších problémů, pouze při odložení za poklusu Gaston udělá ještě 2-3 kroky a teprve poté se zastaví

odložení ve všech pozicích - bez problémů

aport - nácvik

obraty na místě - je nutné, aby majitelka zrychlila své pohyby, pokud chceme docílit rychlejších pohybů u obratý i u psa, Gaston zvládá obrat vpravo a čelem vzad - pomalua však dosedá, je zvyklý, že si ho majitelka posadí sama, obrat  vlevo je ve fázi nácviku

štěkej

poslušnost na dálku - sedni, lehni, vstaň - občas Gaston dělá, že neslyší :)

sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda - Gaston má tendenci si ze stoje sám sednout, nezvládá povel lehni bez mechanické pomoci

Obrazek

vybíhání se psem pro aport

Obrazek

chůze u nohy

Obrazek

 ke mně - přivolání - předsednutí před psovoda

 

31.01.2008

Výcvik za přítomnosti několika psů

chůze u nohy na vodítku i na volno - Gaston má tendenci hlavně při rychlé chůzi a běhu majitelku předbíhat, pes začíná být velice pěkně pozorný

ke mně - bez problémů, bylo by však vhodnější, kdyby Gaston předsedal blíže k psovodovi

obraty na místě - vpravo - bez větších problémů, čelem vzad - bez větších problémů, vlevo - pes nezvládá tento cvik

sedni, lehni, vstan - pes lehá pomalu, vstává s kroky

aport - majitelka u psa vypracovala velice pěkný zájem o aport, pes začíná aport majitelce nosit

odložení ve všech pozicích + odložení za pochodu - pes se zlepšuje

poslušnost na dálku - je vidět, že majitelka trénuje stejný postup cviků - lehni, vstan, sedni, - pes ma tendenci provádět tyto cviky bez vyzvání