Jdi na obsah Jdi na menu
 

Boloňský psík

 Standard F.C.I. číslo
196 z 2.11.1971 (upřesnění z 10.2.1992)

Název plemene
Boloňský psík

Originální název plemene
Bolonais

Země původu
Itálie

Klasifikace F.C.I.
Skupina - 9 společenští psi
Sekce - 1 bišonci a příbuzní psi

Použití
Společenský pes.

Celkový vzhled
Malý společenský psík, spíše rezervovaný než výbojný, vážný, velmi inteligentní, mimořádně oddaný svému pánovi, s typickou bílou, značně hustou zvlněnou srstí.

Povaha
Velmi učenlivý, věrný, se spíše vážnou povahou.

Temperament
Zdánlivě bez temperamentu.

Velikost, proporce, substance
Váha od 2,5 do 4 kg.
Kohoutková výška : Pes - od 27 do 30 cm
Fena - od 25 do 28 cm

Hlava a lebka
Střední délky (1/3 kohoutkové výšky), šířka je větší, než 1/2 délky hlavy (index 60). Linie lebky a nosního hřbetu je rovnoběžná. Lebeční část je spíše plochá, čelní úžlabina je mírně vyznačená. Stop je výrazný, nadočnicové oblouky dobře vyvinuté.

Oči
Mají výraz živého a inteligentního psa. Jsou více otevřené a poněkud větší (ne však vyboulené), kulaté, a směřují kupředu. Z bočního pohledu nesmí být patrné bělmo. Pigmentace víček až do koutků je naprosto černá. Barva očí je tmavě hnědá.

Uši
Jsou vysoko nasazené, svěšené a dlouhé. Ve spodní části je ucho poněkud tuhé a u základny je lehce odkloněno od lebky, což činí zdání celkově širší hlavy. Uši jsou pokryty dlouhou srstí.

Morda
Délka čenichové části tvoří 2/5 celkové délky hlavy.

Nos
Čenich má být prostorný, čtvercový, ne špičatý, a je zakončen hranatým černým nosem (jiné zbarvení nosní houby není přípustné).

Pysky
Horní pysky nejsou příliš dlouhé, takže se spodním pyskem tvoří jednu linii. Osrstění pysků je poněkud kratší, než na nosním hřbetu. Okrajová sliznice pysků je černě pigmentovaná.

Zuby
Skus je nůžkovitý, klešťový je přípustný. Čelisti jsou souměrné v celé své délce. Zuby jsou bílé, pravidelně umístěné, chrup úplný a silný.

Krk
Je bez laloku, délka krku je téměř stejná, jako délka hlavy.

Tělo
Délka trupu odpovídá kohoutkové výšce - kvadratický formát. Předhrudí málo vyvinuté.

Hrudník
Hruď je široká a hluboká - dosahující až k loktům. Hloubka hrudníku má tvořit téměř polovinu kohoutkové výšky. Žebra klenutá, zaoblená.

Kohoutek
Nepříliš výrazný.

Hřbet
Rovná hřbetní linie, kohoutek nevystupuje příliš z linie hřbetu.

Ocas
Je nasazen v prodloužené zádi a je nesen přetočený nad hřbetní linií.

Hrudní končetiny
Jsou rovné, rovnoběžné a po celé délce jsou pokryty dlouhou srstí. Z profilu je zápěstí poněkud pronešené.
Tlapky jsou oválné, polštářky pevné a černé, drápy velmi tvrdé a černé.

Pánevní končetiny
Slabiny: linie břicha je od hrudní kosti ke slabinám jen nepatrně vtažená. Délka slabin je téměř stejná, jako délka beder.
Bedra: hřbetní linie přechází v lehce zaoblenou bederní partii a harmonicky do linie zádi. Záď je široká a velmi málo zaúhlená.
Stehna: dlouhá, délka dosahuje 1/3 kohoutkové výšky. Jsou zaoblená, dobře zaúhlená.
Lýtka: delší, než stehna.
Hlezna: úhel hlezna nemá být příliš sevřený. Délka nártu se rovná 27% kohoutkové výšky.
Tlapky jsou méně oválné, než přední. Polštářky jsou pevné a černé, drápy velmi tvrdé a černé. Pánevní končetiny jsou rovné a rovnoběžné.

Kůže
Na celém těle napnutá a přiléhající.

Osrstění
Srst pokrývá celou hlavu, tělo, končetiny i ocas, a je méně dlouhá v čenichové partii. Srst je dlouhá, jemná, tvořící chomáčky (vločky), nepřiléhá přímo k tělu, a zdá se být nadýchaná. Chomáčky srsti nesmí tvořit třásně.

Barva srsti
Musí být čistě bílá, bez jakékoliv skvrny, nebo odstínu.

Vady
Neušlechtilý vzhled, krátké osrstění netvořící chomáčky. Nedostatek souměrnosti.
Hlava: linie hlavy a nosního hřbetu je nerovnoběžná. Lebka malá, kulatá - ne plochá. Stop málo vyvinutý, čelní úžlabina (lebeční šelf) příliš patrný.
Čenich: stopy depigmentace, také na okrajích nosních otvorů.
Čenichová partie: příliš krátká nebo příliš dlouhá, vyboulená, nebo pronešená.
Pysky: příliš vyvinuté (masivní), překrývající čelisti.
Zuby: nestejnoměrně umístěné, v nedostatečném počtu, psinkový chrup.
Oči: příliš malé nebo příliš velké, světlé barvy, drobná odlišnost v barvě, šilhání jednoho oka. Mandlové nebo šikmé, převislé nebo nedomykavé víčko. Částečná depigmentace víček.
Uši: krátké, odkloněné ve spodní části, krátce osrstěné.
Krk: hrubý, krátký nebo s lalokem. Nedostatečně osrstěný.
Plece: vázané v pohybu, zaúhlení lopatek rovné nebo příliš šikmé k ose těla.
Předloktí a zápěstí: houbovité kosti, lokty vybočené nebo vbočené, zápěstí křivé, nedostatečné osrstění.
Tlapky: kočičí, široké, prošlápnuté, vybočující nebo vbočující.
Trup: délka větší, než kohoutková výška.
Hrudník: málo široký a hluboký.
Žebra: nezaoblená.
Hřbet: nerovný, pronešený nebo kapří.
Bedra, záď a slabiny: bedra úzká nebo příliš dlouhá, záď klesající, břicho příliš vtažené, slabiny propadlé.
Ocas: nenesený nad hřbetní linií, nedostatečně osrstěný (osrstění řídké, nebo krátké).
Zadní končetiny: lýtko (holenní kost) příliš krátké, úhel hlezna příliš sevřený nebo otevřený, nerovný postoj, paspárky, nedostatečné osrstění. Tlapky viz. přední končetiny.
Osrstění: málo husté, krátké, ne v chomáčcích.
Kůže: volná, se záhyby.
Pigment: stopy depigmentace nosní houby a očních víček. Depigmentace pohlavních orgánů, nedostatečná pigmentace drápků a polštářků.
Chůze: vysoké chody.

Těžké vady
Úplná depigmentace jednoho očního víčka. Úplná depigmentace drápků a polštářků. Mimochod.

Vylučující vady
Hlava: linie hlavy a nosního hřbetu je sbíhavá nebo rozbíhavá, šířka lebky k délce hlavy je více než index 60, nebo méně než 50.
Čenich: úplná depigmentace, jiné zbarvení, než černé.
Čenichové partie: klabonos.
Zuby - skus: podkus, předkus natolik vyvinutý, že je čenichová partie deformovaná.
Oči: oboustranná šilhavost, barevná odlišnost obou očí.
Oční víčko: oboustranná depigmentace.
Trup: délka trupu více jak o 3 cm, než je kohoutková výška.
Ocas: krátkoocasost zděděná, nebo získaná, bezocasost.
Pohlavní orgány: monorchismus, kryptorchismus, nestejná velikost obou varlat, nesestoupená varlata v šourku.
Osrstění: příliš krátké, kadeřavé.
Barva srsti: jakákoliv jiná barva než bílá, skvrnky (i velmi malé) jiné barvy.
Kohoutková výška: pes - pod 25 cm a nad 33 cm, fena - pod 22 cm a nad 32 cm.

Poznámka
Samci musí mít obě varlata normálně vyvinutá a sestouplá v šourku.