Jdi na obsah Jdi na menu
 

Baset - FCI 163
 

Originální název plemene
Basset Hound

Země původu
Velká Británie

Klasifikace F.C.I.
Skupina 6 honiči, barváři a příbuzná plemena
sekce 1.3 malí honiči se zkouškou z výkonu.

Použití
Lovecký pes pracující nosem - honič.

Celkový vzhled
Krátkonohý pes značné substance, vyvážený a vysoce ušlechtilý. Jisté množství volné kůže je žádoucí.

Povaha
Mírný a klidný, nikdy agresivní nebo bázlivý. Přítulný.

Temperament
Houževnatý honič, pocházející ze starých krevních linií, lovící nosem, smečkového chování, s hlubokým melodickým hlasem, schopný s velkou vytrvalostí pracovat v honitbě.

Velikost, proporce, substance
Kohoutková výška: 33 až 38 cm.
Váha: 18 až 27 kg.

Hlava a lebka
Nosní hřbet je téměř rovnoběžný s linií lebky od stopu k týlu, a je jenom nepatrně delší, než vzdálenost mezi stopem a týlním hrbolem. Na čele a lících může být mírné množství vrásek. V každém případě by měla být kůže na hlavě natolik volná, aby byly vrásky zřetelné, když je kůže přetažena dopředu nebo když se hlava skloní. Lebka klenutá s výrazným týlním hrbolkem. Je středně široká v čele a mírně se zužující k mordě.

Oči
Kosočtvercového tvaru, ani vystouplé, ani zapadlé. Tmavé, u světlých psů mohou být různých tónů až po středně hnědé. Výraz klidný a vážný. Červená spojivka je viditelná, ale nikoli přehnaně. Světlé nebo žluté oko je vysoce nežádoucí.

Uši
Nízko, přesně pod linií očí nasazené, dlouhé, avšak ne přehnaně, stačí když dosáhnou špičky čenichu korektní délky. Po celé délce úzké a dobře svinuté dovnitř, velmi vláčné, jemné a sametové.

Morda
Jeví se celkově jako suchá, avšak nikoli špičatá.

Nos
Zcela černý, s výjimkou světle zbarvených psů, kdy může být hnědý nebo játrový. Velké a dobře otevřené nosní otvory. Nos může mírně přečnívat před úroveň pysků.

Pysky
Horní pysky značně překrývají pysky dolní.

Zuby
Silné čelisti s perfektním a pravidelným nůžkovým skusem, kdy horní řada řezáků těsně překrývá řadu spodní a zuby stojí kolmo v čelisti.

Krk
Svalnatý, dobře klenutý a dosti dlouhý, s výrazným, avšak ne přehnaným lalokem.

Tělo
Dlouhé a celkem hluboké; kohoutek a kříž přibližně ve stejné výšce.

Hrudník
Pozorován zepředu, zapadá hrudník přesně do prostoru, vytvořeného zakřivením předloktí. Hrudní kost výrazná, avšak hrudník není ani úzký, ani přehnaně hluboký. Žebra dobře zaoblená a klenutá, dosahující dosti dozadu, bez obruby. Hřbet dosti široký, rovný, i když bedra mohou být mírně klenutá. Hřbet mezi kohoutkem a křížem nemá být přehnaně dlouhý.

Hřbet
Rovný a poněkud široký. Od kohoutku ke kříži ne přehnaně dlouhý. Bedra mohou být mírně klenutá.

Ocas
Dobře nasazený, dosti dlouhý, u nasazení silný, zužující se ke špičce. Na spodní straně ocasu je trochu drsné srsti. V pohybu je ocas nesen vzpřímeně a zahnut v mírném šavlovitém oblouku, nikdy však není zatočený nebo překlopený.

Hrudní končetiny
Přední končetiny: krátké, mohutné, se silnými kostmi. Na zápěstí jsou kožní záhyby - vrásky.
Lopatky: dobře šikmo vzadu uloženy, plece ne těžké.
Lokty: ani vybočené ani vbočené, ale těsně přiléhající k bokům těla.
Předloktí: směřující mírně dovnitř, ale ne v takové míře, aby zabraňovalo volnému pohybu nebo aby se končetiny v klidu nebo v pohybu vzájemně dotýkaly.
Zápěstí: překloubení je vysoce nežádoucí.

Pánevní končetiny
Silně osvalené a výrazné, zezadu pozorovány vyvolávají dojem kulovitosti. Mezi patou a tlapkou mohou být záhyby kůže, stejně tak na zadní části patního kloubu může být malý váček jako důsledek volné kůže.
Koleno: dobře zaúhlené.
Patní kloub / zánártí: velmi nízko, lehce podstavené, avšak ani vtočené ani vybočené, stojící pod tělem v přirozeném postoji.
Tlapky: masivní, se silnými kostmi a plnými prstními polštářky. Jsou namířeny rovně dopředu nebo mohou být lehce vybočené. V každém případě stojí pes korektně, s vahou rozloženou rovnoměrně na každém prstu a polštářku, takže tlapka zanechává stopu velkého psa.

Osrstění
Srst hladká, krátká a přiléhavá, avšak nikoli příliš jemná. Obrysové linie hladké, bez praporců. Dlouhá, jemná srst s praporci je vysoce nežádoucí.

Barva srsti
Nejčastěji černo-bílo-hnědá (tříbarevné) nebo citrónovo-bílá (dvoubarevné), avšak jakékoli jiné zbarvení, běžné u honičů, je přípustné.

Způsob chůze
Je nejdůležitější. Je hladký a plynulý. Dosah předních končetin je značný, zadní končetiny vykazují silný odraz, pes se pohybuje dokonale na předku i vzadu. Klouby kolenní a patní nesmí být při pohybu nikdy strnulé, prsty nesmí škrtat o zem.

Vady
Každá odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu. Vyhodnocení její závažnosti by mělo být úměrné stupni této odchylky od standardu.

Poznámka
Psi by měli mít dvě zřetelná varlata sestouplá v šourku.