Jdi na obsah Jdi na menu
 

Barzoj - ruský chrt - FCI 193
 

 

 

Originální název plemeneObrazek
Barzoi, Borzaja psovaja

 

Země původu
Rusko

Klasifikace F.C.I.
Skupina 10 - chrti.
Sekce 1 dlouhosrstí chrti nebo chrti s praporci.
Bez zkoušky z výkonu.

Použití
Lovecký chrt, pes pro dostihy a coursing.

Celkový vzhled
Veliký, bohatě osrstěný, krásných barev. Aristokraticky vypadající pes se suchou, ale současně robustní stavbou těla: stavba těla lehce prodloužená, u fen o něco více než u psů. Harmonie jeho siluety a pohybu propůjčuje jeho vzhledu nezaměnitelnou ušlechtilost.

Povaha
Klidný, zdrženlivý, ale také jistý a neohrožený. Jakožto honicí pes je barzoj rychlý a vytrvalý. V boji se může stát nebezpečným protivníkem, protože přes vnější eleganci jeho vzhledu jde o silného a původně bojovného psa, který se v Rusku používal jako lovecký pes.
Jako lovecký pes se barzoj vyznačuje ostrým zrakem, velkou rychlostí (především na krátké vzdálenosti) a ostrostí vůči škodné.

Velikost, proporce, substance
Výška v kohoutku: žádoucí pro psy: 75 – 85 cm
pro feny: 68 – 78 cm
U psů je kohoutková výška stejná jako vzdálenost nejvyššího bodu beder od země, nebo je poněkud větší. U fen jsou obě výšky stejné.
Důležité proporce: u psů odpovídá výška v kohoutku výšce nejvyššího bodu beder, ale může být něco větší.
U fen jsou obě výšky stejné.
Kohoutková výška musí být o něco menší než délka těla.
Hloubka hrudníku odpovídá přibližně polovině kohoutkové výšky.
Délka čenichu od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo je lehce delší.

ObrazekHlava a lebka
Celkový tvar: při pohledu shora i z profilu má být hlava dlouhá, štíhlá, suchá a jemně formovaná a směrem k čenichu se zcela pozvolna zužuje. Délka a šířka hlavy má být v poměru zhruba jako délka a šířka trupu a délka a štíhlost končetin. Délka tlamy poněkud přesahuje délku mozkovny.
Zvláště charakteristický je profil čela a nosu; protože téměř chybí stop, tvoří tento profil téměř rovný úhel s vrcholem na vrcholu plochého čela (nad očima).
Mozkovna: plochá, dozadu lehce spadající a následkem málo vystupujících jařmových oblouků štíhlá. Týlní hrbol dobře vyjádřený.

Oči
Umístěny blízko u sebe a v polovině vzdálenosti mezi týlním hrbolem a špičkou čenichu, mají podlouhlý tvar, tmavou barvu. Jsou uloženy na povrchu hlavy, takže ani nevystupují, ani nejsou uloženy hluboko. Oční víčka musí být černě lemována.

Uši
Malé, měkké, pohyblivé; nasazené nad oční linií a směřující dozadu, skoro směrem k šíji. Špičky boltců leží blízko u sebe, nebo ukazují podél krku dolů a dobře na něj přiléhají. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši neseny výše a stranou, nebo dopředu. Někdy je jedno ucho nebo obě uši vztyčeny jako u koně.

Morda
Silná, dlouhá, štíhlá, suchá a málo hluboká. Lehce sražený hřbet nosu a rovný okraj dolní čelisti přechází v hrdlo.

Nos
Černý, široký a pohyblivý.

Pysky
Tenké, suché, pevně přiléhají k zubnímu oblouku a mají černě lemované okraje.

Zuby
Silné a bílé, úplný nůžkový skus. Předkus a podkus jsou vážné vady. Následkem značné délky tlamy mohou být mezizubní mezery větší.

Krk
Dlouhý, suchý; ze strany zploštělý; svalnatý; lehce klenutý; nesen hodně nízko.

Tělo
Bedra: dlouhá, vystupující, svalnatá, přiměřeně široká.
Záď: dlouhá, široká, lehce šikmá; šířka horních vrcholů obou kostí pánevních nesmí být užší než 8 cm.
Břicho: dobře vtažené; dolní linie hrudníku směrem k břichu prudce stoupá.

Hrudník
V příčném řezu oválný; ne úzký, ale také ne širší než záď; hluboký, hodně dlouhý, prostorný; dosahuje téměř do úrovně loktů. Krajina lopatek je plošší, potom se hrudní koš pozvolna rozšiřuje k volným žebrům, která jsou krátká. Při pohledu ze strany se tím mění sklon; žebra jsou dlouhá a lehce vystupují. V poměru k ramennímu kloubu předhrudí poněkud vystupuje.

Kohoutek
Není zdůrazněn.

Hřbet
Tvoří zvláště u psů plochý oblouk, jehož nejvyšší bod leží na přechodu mezi hrudníkem a bedry. U fen může být horní linie plošší. Hrudní a bederní část hřbetní linie jsou v poměru zhruba 1 : 1. Celý hřbet, zvláště pak bederní partie, je poměrně široký a velmi svalnatý.

Ocas
Nízko nasazený, šavlovitého neb srpovitého tvaru, silný, bohatě osrstěný a co nejdelší, tzn. protažený mezi stehny by měl dosahovat až k hornímu okraji kyčlí. V klidu je ocas nesen volně svěšený, v afektu zdvižený. Nikdy však nemá přesahovat nad linii hřbetu. Zatočený, do strany vyhnutý, nebo příliš vysoko nesený ocas znamená vadu na kráse.

Hrudní končetiny
Suché, svalnaté; při pohledu zepředu jsou rovné a zcela rovnoběžné. Výška od loktů k zemi odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo ji poněkud přesahuje.
Plece: lopatky jsou dlouhé a šikmo uložené.
Nadloktí: mírně šikmé, jeho délka téměř nepřekročí délku lopatek. Ramenní kloub je zřetelně zdůrazněn.
Loketní klouby: jsou uloženy souběžně se středovou rovinou těla.
Předloktí: suché, dlouhé; v příčném řezu je oválné; při pohledu zepředu štíhlé, při pohledu ze strany široké.
Nadprstí: vzhledem k zemi lehce šikmé

ObrazekPánevní končetiny
Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, rovnoběžné a jejich postoj je poněkud širší než u hrudních končetin; při volném postoji musí pomyslná vertikála, spuštěná z hrbolu sedacích kostí, probíhat středem hlezna a ndprstí pánevních končetin.
Stehno: dobře osvalené, dlouhé a šikmo postavené.
Holeň a lýtko: dlouhé, svalnaté, šikmo postavené. Kolenní kloub a hlezno musí být dobře vyvinuty, široké a suché. Zaúhlení musí být zřetelně znatelné.
Zadní nadprstí: ne dlouhé; téměř kolmo postavené. Zaúhlení jsou dobře zdůrazněna.
Tlapky: suché, štíhlé podélně oválné, tzv. zaječí tlapka, klenuté; prsty k sobě dobře přiléhají; dlouhé, silné drápy dosahují k zemi.

Kůže
Jemná a na celém těle dobře přiléhající, dobře pigmentovaná (i u čistě bílých zvířat), nikde netvoří volné záhyby.

Osrstění
Hedvábné, měkké a hebké. Zvlněné, nebo tvořící krátké kadeře. Na hlavě, boltcích a končetinách je srst jako satén (hedvábná, ale těžká), krátká, dobře přiléhající k tělu. Na trupu je srst hodně dlouhá a zvlněná. Nad lopatkami a v krajině beder tvoří jemné kadeře. Na žebrech a stehnech je srst kratší. Srst, která tvoří praporce v podobě kalhot a vlajky na ocase, je delší.

Barva srsti
Bílá, zlatá ve všech odstínech, zlatá se stříbrným nádechem, zlatá s tmavým stínem, červená, černě stínovaná s tmavou tlamou a končetinami; šedá od popelavě šedé až po žlutošedou; žíhaná: zlatá, červená, nebo šedá s tmavším žíháním, červená, černá a všechny odstíny uvedených barev. Pálení je povoleno, není však žádoucí.
U tmavě zbarvených psů je typická černá maska, i velké tmavé znaky na těle.
Všechny tyto barvy mohou být jednobarevné, nebo jako skvrny na bílém podkladu.
U jednobarevných psů je barva na horní straně těla tmavší a směrem k břichu a zadní straně končetin postupně zesvětluje.

Způsob chůze
S výjimkou okamžiků při lovu je typickým pohybem pro barzoje prodloužený klus, plynulý, velice měkký, jako když se barzoj vznáší. Při lovu jde o mimořádně rychlý cval s dlouhými skoky.

Vady
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.
Celkový zjev: lehká nebo mohutná stavba těla, příliš podsaditý nebo příliš dlouhonohý typ, lehká kostra, nedostatečně vyvinuté osvalení.
Hlava: zřetelný (zdůrazněný) stop, zřetelně klínovitý profil hlavy způsobený příliš vysokou lebkou, široké čelo, jařmové oblouky zřetelně vystupující, nosní hřbet příliš úzký nebo příliš krátký vystupující nadočnicové oblouky.
Chrup: malé, zkažené zuby, abnormálně opotřebované zuby, klešťový skus u psů starších šesti let, chybění P1, P2 (1. a 2. třenový zub); ne více než tři chybějící zuby.
Oči: malé, kulaté; světle oříškové (světlý lískový oříšek), příliš zřetelné třetí víčko.
Uši: nasazeny nízko nebo nesměřují dozadu.
Krk: krátký, vysoko nesený.
Hřbet: úzký hřbet, propadlý ve výši jedenáctého hrudního obratle, příliš silně klenutý.
Bedra: úzká, krátká, rovná.
Záď: úzká, krátká, zřetelně spadající.
Hrudník: úzký, plochý, málo hluboký; dolní linie je mnohem výše než úroveň loktů.
Břicho: málo vtažené.
Ocas: nasazen buď příliš nízko nebo příliš vysoko; nesený vysoko; konec ocasu stočený do kroužku; spadající do strany; málo vyvinutý praporec. Krátký ocas.
Hrudní končetiny: úhel u ramenního kloubu příliš otevřený, lokte vytočené nebo vtočené, lehce zakřivené předloktí, zápěstí příliš krátké, příliš šikmé nebo strmé, tlapky lehce vytočené nebo vtočené.
Pánevní končetiny: úhlení příliš výrazné; příliš malé úhlení (strmý postoj), sudovitý nebo kravský postoj hlezen.
Tlapky: vtočené dovnitř, sklon k poněkud širším, málo zakulacené; příliš masité (silné).
Kůže: nedostatečně pružná.
Srst: postrádající lesk, střapatá; málo vyvinuté kalhoty a praporce na končetinách nebo na ocasu; hladká srst; jemné kudrny po celém těle.
Barva: tečkovaná ve stejném odstínu jako základní zbarvení, nápadné rezavé znaky.

Těžké vady
Celkový zjev: změkčilá konstituce, hrubá stavba těla, krátký trup,
těžká a hrubá stavba kostry, kulaté kosti
Hlava: ochablé (volné) tkáně, tupá morda, klešťový skus u psů mladších šesti let, oči hluboce uložené, žluté oči, ušní boltce tlusté, hrubé, se zaoblenými konci
Krk: lalok nebo volná kůže na hrdle, krk s kruhovým průřezem
Trup: hřbet: propadlý hřbet, rovný hřbet u psů
Záď: velmi úzká, velmi krátká, spáditá
Hrudník: v přední partii propadlý, sudovitý
Břicho: měkké, ne pevně vtažené
Ocas: tlustý; v akci dolů spadající
Hrudní končetiny: podstatné odchylky od popisu standardu; příliš kostnaté zápěstí, kosti předloktí kruhového průřezu
Pánevní končetiny: podstatné odchylky od standardu
Tlapky: široké, kulaté, kočičí, ploché a s roztaženými prsty
Kůže: volná
Srst: hrubá, zježená
Barva: tečkování v jiném odstínu než je základní barva; všechny odstíny šeříkové (modré) barvy
Chování / charakter (povaha): agresivita vůči člověku

Vylučující vady
Zuby: každá odchylka od nůžkového skusu (předkus a podkus, nepravidelný zámek skusu); chybění řezáků, takže zámek skusu nelze posoudit. Chybění více než tří premolárů, chybění P4, chybění jakéhokoliv moláru s výjimku M3. Špičáky v dolní čelisti vsazené více vzadu než normálně, tak že se dotýkají horní sliznice tlamy nebo patra (Mandibula angusta)
Oči: modré (břízové oko)
Ocas: jako vývrtka, zalomený (srostlé obratle), částečně nebo úplně kupírovaný ocas.
Tlapky: výskyt paspárků (vlčích drápů)
Barva srsti: hnědá, čokoládově hnědá

Poznámka
Psi musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.