Jdi na obsah Jdi na menu
 

Australský ovčák FCI 342
 

 

 

Název plemeneObrazek
Australský ovčák

 

Originální název plemene
Australian Shepherd

Země původu
USA

Klasifikace F.C.I.
Skupina 1 – psi ovčáčtí a pastevečtí (s výjimkou švýcarských pasteveckých psů)
Sekce 1 – ovčácký pes bez pracovního zařazení

Použití
Vrozená všestrannost a snadná cvičitelnost z něj činí psa vhodného na americké farmy a ranče.

Celkový vzhled
Australský ovčák je dobře vyvážený, mírně delší než vyšší, střední velikosti a kostry, se zbarvením nabízejícím rozmanitost a individualitu. Je pozorný, živý, pružný a hbitý, pevný a svalnatý, bez náznaků těžkopádnosti.Srst je střední délky a středně hrubá. Ocas je přirozeně krátký nebo kupírovaný.

Povaha
Australský ovčák je inteligentní pracovní pes se silným pasteveckým a ochranným instinktem. Je to oddaný společník, energický, ochotný pracovat celý den.

ObrazekTemperament
Australský ovčák je inteligentní, aktivní pes s vyrovnanou povahou, je přirozený a zřídka svárlivý. Při prvních setkáních může být poněkud zdrženlivý. Plachost, strach a agresivita jsou vážně penalizovány.

Velikost, proporce, substance
Velikost: U psů je upřednostňována velikost 51 – 58 cm, u fen 45,5 – 53,5 cm.
Proporce: Měřeno od hrudní kosti k sedacímu hrbolu a od kohoutku k zemi je australský ovčák mírně delší než vyšší.
Substance: Pevně stavěný se středně silnou kostrou. Stavba těla psů vykazuje známky mužnosti bez hrubosti. Feny vykazují známky ženského pohlaví bez drobné kostry.

Hlava a lebka
Hlava je čistých rysů, silná a suchá. Celková velikost by měla být poměrná k tělu.
Čenich je stejně dlouhý nebo mírně kratší než čelo. Při pohledu ze strany tvoří čelo a čenich dvě rovnoběžné roviny, rozdělené středním, dobře vyznačeným stopem. Čenich se k nosu mírně zužuje a je na konci zaoblený.
Lebka je mírně klenutá, může být viditelný týlní hrbolek.

ObrazekOči
Oči jsou hnědé, modré, jantarové a další variace nebo kombinace těchto barev, včetně skvrn a mramorování. Mají mandlový tvar, nevystupují, ani nejsou zapadlé. Psi zbarvení blue merle a černí mají černou pigmentaci okolo očí. Red merle a červení mají játrovou pigmentaci okolo očí. Výraz: zdvořilost a inteligence, pohotovost a dychtivost. Pohled by měl být bystrý, ale přátelský.

Uši
Uši mají trojúhelníkový tvar, jsou střední velikosti a tloušťky, nasazené vysoko na hlavě. Při plné pozornosti jsou překlopené dopředu nebo do stran jako tzv. růžové ucho. Vzpřímené nebo přilehlé uši jsou považovány za vážnou chybu.

Nos
Psi zbarvení blue merle a černí mají černou pigmentaci nosu (a pysků). Red merle a červení mají játrovou pigmentaci nosu (a pysků). U psů zbarvených merle jsou přípustné malé růžové skvrnky, které u psů starších jednoho roku nesmí přesahovat 25 % plochy nosu, to je považováno za vážnou chybu.

Zuby
Plný počet silných, bílých zubů, nůžkový nebo klešťový skus.
Podkus a předkus větší než 3 cm jsou diskvalifikovány.
Ztráta kontaktu způsobená krátkými řezáky v jinak správném skusu by neměla být posuzována jako podkus. Zuby poškozené nebo chybějící následkem úrazu by neměly být penalizovány.

Krk
Silný, přiměřené délky, horní linie mírně klenutá, dobře zasazený mezi lopatky.

ObrazekTělo
Horní linie: Hřbet rovný a silný, plochý a pevný od kohoutku až ke kyčlím. Záď se mírně svažuje.

Hrudník
Hrudník není široký, ale je hluboký, jeho nejnižší bod dosahuje k loktu. Ani sudovitý, ani plochý. Žebra pružná a dlouhá.

Ocas
Rovný, kupírovaný nebo přirozeně krátký, nesmí přesahovat délku 4 palce.

Hrudní končetiny
Lopatky dlouhé, ploché, zcela uzavřené v kohoutku a šikmo položené. Ramenní kost, která by měla být relativně stejně dlouhá jako lopatka, se připojuje přibližně v pravém úhlu k rameni, hrudní končetiny zcela rovné, kolmé k zemi.
Končetiny rovné a silné, kosti silné, spíše oválné než kulaté. Zápěstí střední délky a velmi mírně zešikmené. Paspárky na hrudních končetinách mohou být odstraněny.

ObrazekPánevní končetiny
Šíře zádi se rovná šíři těla v ramenou. Zaúhlení pánve a vrchní části stehna vytváří přibližně pravý úhel a odpovídá úhlu lopatky a ramenní kosti. Končetiny jsou dobře vykreslené, hlezenní kloub mírně zaúhlený. Hlezna jsou krátká, kolmá k zemi a při pohledu zezadu navzájem rovnoběžná. Paspárky na pánevních končetinách musí být odstraněny.
Tlapky na předních i zadních končetinách oválné, pevné, uzavřené, prsty dobře klenuté. Polštářky silné a pružné.

Osrstění
Srst je střední struktury, rovná až zvlněná, odolná proti počasí a středně dlouhá. Hustota podsady se mění v závislosti na podnebí. Srst je krátká a hladká na hlavě, uších, přední straně hrudních končetin a pod hlezny. Zadní strana předních končetin a kalhotky na zadních končetinách jsou středně osrstěné. Středně velká hříva a límec jsou výraznější u psů, než u fen. Vážnou vadou je netypická srst.

Barva srsti
Blue merle, červená, red merle, červená – všechny s nebo bez bílých znaků a/nebo pálení (hnědé) bez závislosti na pořadí. Bílá barva límce nepřekračuje bod kohoutku. Bílá je přípustná na krku (buď zčásti nebo celý límec), na hrudi, nohách, spodní straně čenichu, jako lysina na hlavě, a také rozšířená ze spodní části těla, ne však více než 10 cm do boků, měřeno z horizontální linie od lokte. Bílá na hlavě nesmí převládat a oči musí být plně lemované barvou a pigmentem. Psi zbarvení merle s věkem charakteristicky tmavnou.
Diskvalifikace: Bílé skvrny na těle v oblasti mezi kohoutkem a ocasem a po stranách mezi loktem a sedacím hrbolem u všech barev.

Způsob chůze
Australský ovčák má vyrovnaný, volný a lehký krok. Pohyb je velmi hbitý, s vyrovnaným, a dlouhým krokem pokrývajícím velký prostor. Přední a zadní končetiny se pohybují přímo a rovnoběžně s linií těla. Jak se zvyšuje rychlost, sbíhají se tlapky směrem do středu těžiště těla psa, zatímco hřbet zůstává pevný a v rovině. Australský ovčák musí být hbitý a schopný okamžitě změnit směr nebo způsob chůze.

Těžké vady
Plachost, strach a agresivita jsou vážně penalizovány.
Růžové skvrnky na nose psů starších jeden rok, které přesahují 25 % plochy nosu.
Vzpřímené nebo přilehlé uši.
Netypická srst.

Vylučující vady
Podkus.
Předkus větší než 0,3 cm.
Bílé skvrny na těle v oblasti mezi kohoutkem a ocasem a po stranách mezi loktem a sedacím hrbolem u všech barev.

Poznámka
Psi musí mít dvě na pohled normální varlata plně sestouplá v šourku.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář